ترموکوپل چیست؟

ترموکوپل یکی از پر مصرف ترین سنسورهای اندازه گیری دما محسوب میگردد . این سنسورها با استفاده از اتصال یک فلز و آلیاژ آن و با توجه به اثر سیبک تولید می شوند و با همین مکانیزم  قادر به اندازه گیری دما به راحتی در رنج وسیعی از زیر صفر تا حدود 1700 درجه می باشند. با توجه به پدیده سیبک اتصال هر دو فلز از نوع مختلف باعث ایجاد ترموکوپل شده و تولید میلی ولتی متناسب با دمای اعمال شده میکند از این رو انواع مختلفی از ترموکوپل می توان تولید کرد در حالی که در استانداردهای متداول میتوان از انواع 10 یا 12 ترموکوپل یاد کرد که در مدلهای های مختلف و با اشکال گوناگون تولید می شود . با توجه به کاربرد ، محیط اندازه گیری دما ،رنج دما ، اندازه گیری دقیق از انواع ترموکوپل می توان به انواع زیر اشاره کرد. 

thermocouple

در انتخاب ترموکوپل موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد :

1-تیپ ترموکوپل

2-طول ترموکوپل

3-جنس غلاف ترموکوپل

4-رنج دمائی کارکرد ترموکوپل

5-دقیق بودن ترموکوپل و کلاس دقت آن

6-نوع سرامیک به کار برده شده در ترموکوپل

7-امکان داشتن خروجی 4 تا 20 میلی آمپر برای ترموکوپل

ترموکوپل هارنس 4458 توربین های مدل ROLLS ROYCE نوع AVON1533-AVON1534

ترموکوپل هارنس 4458:

 • شماره فنی محصـول : 458-PHT-15-AV
 • محل استفاده : محفظه اگزوز توربین
 • مـدل توربین : ROLLS ROYCE
 • نوع توربین : 1533 AVON 1534 | AVON

مشخصات محصول مدل 4458:

نوع ترموکوپل: TYPE K

حذف مقاومت های متعادل کننده

ترموکوپل سه زوج 6mm عایق شده

جنس مهره های نگهدارنده : استیل 420

دارای دو نیم رینگ چهارترموکوپل سه زوجه

فلکسیبل پر شده با مواد عایق معدنی MGO

جنس پوشش خارجی :استیل 310 جهت استحکام

استفاده از فلکسیبل عایق شده به سیم عنوان جبران ساز

استفاده از سه لایه عایق پوشش حرارتی به منظور افزایش طول عمر سیم های جبران‌ساز کابل

طراحی کابل سه راهی متناسب با POWER TURBINE های متفاوت (مقاوم در برابر نشت دمش های حرارت بالا)

ترموکوپل هارنس 4551 توربین های مدل ROLLS ROYCE نوع AVON1533/AVON1534

هارنس، تعویض پذیر، ترموکوپل، 4551

هارنس

ترموکوپل هارنس 4551:

 • شماره فنی محصول:551-PTH-15-AV
 • محل استفاده: محفظه اگزوز توربین
 • مدل توربین: ROLLS ROYCE
 • نوع توربین: AVON1533/AVON1534

مشخصات محصول مدل 4551:

نوع ترموکوپل: TYPE K

ترموکوپل سه زوج 6mm عایق شده

شامل جعبه اتصال ترمینالی با درپیچی

استفاده از فلکسیبل به عنوان جبران ساز

فلکسیبل پر شده با مواد عایق معدنی MGO

پشتیبانی کلیه لوازم و قطعات در هنگام نیاز بهره بردار

اولین محصول ترموکوپل هارنس ساخت ایران با گواهی ثبت اختراع

کابل سه راهی اتصال قابل ارائه به دو صورت سه کانکتور و تک کانکتور

قابلیت تعویض چهار ترموکوپل متصل شده به هریک از جعبه های اتصال در صورت خرابی

نقشه راهنمای اتصال ترموکوپل ها به صورت حک شده پشت درب هریک از جعبه های اتصال

ترموکوپل هارنس توربین های مدل SOLAR نوع MDG1200

ترموکوپل هارنس:

 • شماره فنی محصـول : 200-PHT-07-SL
 • محل استفاده : محفظه اگزوز توربین
 • مـدل توربین: SOLAR
 • نوع توربین: MDG1200

مشخصات محصول:

نوع ترموکوپل : TYPE K

نوع سیم جبران ساز: TYPE K

ترموکوپل تک زوج 5mm عایق شده

فلکسیبل پُر شده با مواد عایق معدنی MGO

طول سیم جبران ساز متصل به سنسور : 100cm

سیم جبران ساز :تفلون با تحمل حرارت تا 260 درجه سانتیگراد

پوشش سنسور از جنس 600 INCONEL جهت استحکام در برابر خوردگی

پاسخ دهی بسیار سریع به دلیل نداشتن پوشش سر ترموکوپل(EXPOSED)

ترموکوپل هارنس توربین های مدل SOLAR نوع T4000-MDG4000

ترموکوپل هارنس:

 • شماره فنی محصـول :002-PHT-04-SL
 • محل استفاده : محفظه اگزوز توربین
 • مـدل توربین: SOLAR
 • نوع توربین: T4000 | MDG4000

مشخصات محصول: 

نوع ترموکوپل : TYPE K

جنس مهره : استیل 310

نوع سیم جبران ساز: TYPE K

فلکسیبل پُر شده با مواد عایق معدنی MGO

طول سیم جبران ساز متصل به سنسور : 20cm

ترموکوپل تک زوج 1.5mm متصل به ترموکوپل 6mm عایق شده

سیم جبران ساز : تفلون با تحمل حرارت تا 260 درجه سانتیگراد

پاسخ دهی بسیار سریع به دلیل کاهش قطر از 6mm به 1.5mm

پوشش سنسور از جنس 600 INCONEL جهت استحکام در برابر خوردگی

ترموکوپل هارنس توربین های مدل SOLAR نوع MDG1200

ترموکوپل هارنس:

 • شماره فنی محصـول : 200-PTH-05-SL
 • محل استفاده : محفظه Engine توربین
 • مـدل توربین: SOLAR
 • نوع توربین: MDG1200

مشخصات محصول:

نوع ترموکوپل : TYPE K

نوع سیم جبران ساز: TYPE K

ترموکوپل تک زوج 5mm عایق شده

فلکسیبل پُر شده با مواد عایق معدنی MGO

طول سیم جبران ساز متصل به سنسور : 100cm

سیم جبران ساز :تفلون با تحمل حرارت تا 260 درجه سانتیگراد

پوشش سنسور از جنس 600 INCONEL جهت استحکام در برابر خوردگی

پاسخ دهی بسیار سریع به دلیل نداشتن پوشش سر ترموکوپل(EXPOSED)

ترموکوپل توربین های NP

ترموکوپل:

 • شماره فنی محصول :002-PTH-01-NP
 • محل استفاده : کمپروسور توربین
 • نوع و مدل توربین: توربین های NP

مشخصات سنسور:

نوع ترموکوپل: TYPE K

جنس مهره:استیل 310

پوشش سنسور : INCONEL 600

ترموکوپل تک زوج 1.5mm عایق شده

فلکسیبل پُر شده با مواد معدنی عایق MGO

طول سیم جبران ساز متصل به سنسور cm 20

سیم جبران ساز : سیلیکون با تحمل حرارت تا 180 درجه سانتیگراد

ترموکوپل توربین های TEMP- WHEEL SPACE NP

ترموکوپل :

 • شماره فنی محصول : 002-PTH-02-NP
 • محل استفاده:  turbine temp – wheel space 1st stage afterward inner
 • نوع و مـدل توربین: NP

مشخصات سنسور:

نوع ترموکوپل : TYPE K

سرعت پاسخ دهی بالا

جنس مهره : استیل 310

ترموکوپل تک زوج 3mm عایق شده

فلکسیبل پُر شده همراه با مواد معدنی MGO

طول سیم جبران ساز متصل به سنسور 20cm

سیم جبران ساز سیلیکون با تحمل حرارت تا 180 درجه سانتیگراد

پوشش سنسور از جنس 600 INCONEL جهت استحکام در برابر خوردگی

ترموکوپل توربین های RUSTON TB1750

ترموکوپل:

 • شماره فنی محصول : 750-PTH-01-RT
 • محل استفاده : محفظه اگزوز توربین
 • مـدل توربین: RUSTON
 • نوع توربین : TB1750

مشخصات سنسور:

نوع ترموکوپل : TYPE K

جنس کاسه ها استیل310

ترموکوپل تک زوج 1.5mm عایق شده

پیچ و مهره اتصال کاسه ها از جنس استیل

فلکسیبل پُر شده با مواد عایق معدنی MGO

دارای ترمینال سرامیکی جهت اتصال سیم جبران ساز

قابل عرضه با کابل جبران ساز با طول مورد نیاز بهره بردار

دارای ترموول از جنس استیل مقاوم در برابر سایش و خوردگی

پوشش سنسور از جنس 600 INCONEL جهت استحکام در برابر خوردگی

ترموکوپل توربین های SIMENSE SGT600

ترموکوپل:

 • شماره فنی محصـول : 600-PTH-01-SM
 • محل استفاده: محفظه اگزوز توربین
 • مـدل توربین : SIEMENSE
 • نوع توربین: SGT600

مشخصات سنسور:

نوع ترموکوپل: TYPE K

سرعت پاسخ دهی بالا

ترموکوپل دوبل 3mm عایق شده

جنس پوشش خارجی : استیل310

جنس پوشش سنسور : 600 INCONEL

فلکسیبل پُر شده با مواد معدنی عایق MGO

جنس سیم جبران ساز :PTFE با تحمل حرارت تا 260 درجه سانتیگراد

جنس مهره : استیل310 طول سیم جبران ساز متصل به سنسور: 15m برای هر سنسور به طور جداگانه

ترموکوپل دیسشارژ کمپرسور توربین های NP

ترموکوپل:

 • شماره فنی محصول : 600-PTP-01-SM
 • محل استفاده : دیسشارژ اکسیال کمپروسور توربین
 • نوع و مـدل توربین : توربین های NP

مشخصات سنسور:

نوع ترموکوپل :TYPE K

نوع سیم جبران ساز : TYPE K

پوشش سنسور : 600 INCONEL

ترموکوپل تک زوج 3mm عایق شده

فلکسیبل پُر شده با مواد عایق معدنیMGO

طول سیم جبران ساز متصل به سنسور : 7m

جنس پوشش خارجی : استیل310 با قطر 6mm

سیم جبران ساز با روکش PTFE و تحمل حرارت تا 260 درجه سانتیگراد

ترموکوپل DU80 اگزوز توربین های ZORYA

ترموکوپل:

 • محل استفاده: محفظه اگزوز توربین
 • مدل توربین: ZORYA

مشخصات سنسور:

نوع ترموکوپل: TYPE K

سرعت پاسخ دهی بالا

ترموکوپل تک عایق شده

جنس مهره : استیل310

جنس پوشش خارجی : استیل310

جنس پوشش سنسور : 600 INCONEL

فلکسیبل پُر شده با مواد معدنی عایق MGO

جنس سیم جبران ساز :فایبر گلاس با تحمل حرارت تا 400درجه سانتیگراد

طول سیم جبران ساز متصل به سنسور: 20CMبرای هر سنسور به طور جداگانه