1- عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی کنتورآلتراسونیک (فلو کامپیوتر ERZ2004 + راه انداز سنسورهای آلتراسونیک USE09) مربوط به ایستگاههای CGS هسا، کاشان و نیروگاه سیکل ترکیبی زواره.

2- نصب و راه اندازی فلو کامپیوترSFC1000 DYNAMIC FLOW به همراه سامانه قرائت از راه دور در ایستگاه CGS شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان.

3- طراحی و پیاده سازی سامانه SCADA به همراه سامانه قرائت از راه دور ایستگاه CGS نیروگاه شهید منتظری اصفهان.

4-نصب و راه اندازی فلوکامپیوترهای DYNAMIC FLOW نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان.

5- ساخت و بومی سازی بیش از صد مدل ترموکوپل و RTD مربوط به بخشهای مختلف مناطق عملیاتی نفت و گاز.

6- ساخت اولین نمونه داخلی تجهیز ترموکوپل هارنس ENGINE توربین های گازی SOLAR مدل MDG1200.

7- ساخت اولین نمونه داخلی تجهیز ترموکوپل هارنس اگزاست توربین های گازی SOLAR مدل MDG1200.

8- ساخت اولین نمونه داخلی تجهیز ترموکوپل هارنس اگزاست توربین های گازی SOLAR مدل MDG4000.

9- ساخت اولین نمونه داخلی تجهیز ترموکوپل هارنس اگزاست توربین های گازی RUSTON مدل TB1750 .

10- ساخت اولین نمونه داخلی تجهیز ترموکوپل هارنس اگزاست مدل 4458 مربوط به توربین گازی رولز رویس.

11- ساخت اولین نمونه داخلی تجهیز ترموکوپل هارنس اگزاست مدل 4551 مربوط به توربین گازی رولز رویس.

12- ساخت اولین نمونه شعله یاب (FLAME DETECTOR)محفظه احتراق توربین NP و GE.

13- ساخت اولین سامانه داخلی RTU مربوط به جمع آوری داده های ایستگاه های تقلیل فشار گاز.

14- طراحی و ساخت سامانه پایش شعله توربین های گازی RUSTON مدل TD4000 .

15- طراحی و ساخت دو مدل سامانه پایش شعله بویلرهای گازی مجتمع پارس جنوبی.

16- طراحی و ساخت سامانه پایش شعله توربین های گازی NEVSKY.

17- طراحی و تولید بیش از ده مدل سامانه توزین.