حضور شرکت سهند صنعت پارتیکان در نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان

شروع نمایشگاه: 11 الی 14 آبان ماه 96

ساعات بازدید: 9 صبح الی 17 بعدازظهر

مکان: اهواز-محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اهواز-سالن خلیج فارس – غرفه 224