منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بخش های مختلف شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد.

وزیر علوم، سهند صنعت پارتیکان