رینگ کامل ترموکوپل هارنس توربین رولز رویس AVON مدل 4551 (تعویض پذیر) ساخت شرکت سهند صنعت پارتیکان در ایستگاه گاز و گاز مایع (NGL-900 -پازنان 2)  بر روی توربوکمپرسور نصب و پس از انجام تست های اولیه با موفقیت راه اندازی شد.

هارنس 4451- پازنان-پارتیکان