حضور شرکت سهند صنعت پارتیکان در اولین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پر مصرف صنعت گاز

زمان برگزاری: 17 لغایت 19 آذر 98

مکان: تهران- صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

اولین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز - صندوق نوآوری و شکوفایی