یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز

بازدید مسئولین محترم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از غرفه شرکت سهند صنعت پارتیکان در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت اهواز بازدید مسئولین محترم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از غرفه شرکت سهند صنعت پارتیکان در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت اهواز بازدید مسئولین محترم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از غرفه شرکت سهند صنعت پارتیکان در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت اهواز

بازدید مسئولین محترم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از غرفه شرکت سهند صنعت پارتیکان در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت اهواز

اطلاعات تماس

ایران - اصفهان - بلوار دانشگـاه صنعتی شهرک علمـی و تحقیقاتی - ساختمان فن آفرینی ۱ - واحد ۱۲۷

تلفن : ۳۳۹۳۲۴۵۶ - ۰۳۱

فاکس : ۳۳۹۳۲۴۵۷ - ۰۳۱

ایمیل: info.partikan@gmail.com

هدف ما

شرکت سهند صنعت پارتیکان با شعار "راه حل های هوشمندانه، صنعت رونق دار، آینده پایدار " و بهره مندی از سرمایه های انسانی و فنی و با توجه به چشم انداز آتی کشور، شرکتی خواهد بود "پیشرو در جهت خودکفایی و گسترش بومی سازی انواع ترموکوپل و شعله بین در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاههای کشور"